Dan otvorenih vrata Doma “Sv. Ana“

U  prostorima Caritasa Riječke nadbiskupije na Škurinjama 21. studenog održana je konferencija za novinare u povodu obilježavanja Međunarodnog dana uklanjanja nasilja među ženama (25. studeni). Tom prigodom najavljen je Dan otvorenih vrata Doma “Sv. Ana” – Caritasovog doma za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja koji će se održati u ponedjeljak 25. studenog u prostorima Savjetovališta Doma “Sv. Ana” (uz crkvu sv. Ivana Kristitelja na Škurinjama ). Na konferenciji su sudjelovale:  s. Marija Faustina Kovačević, ravnateljica Caritasa Riječke nadbiskupije, s.  Suzana Samardžić, ravnateljica Doma “Sv. Ana” i  Sanja Borić, pedagoginja Doma “Sv. Ana”.

Caritasov dom “Sv. Ane”, za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja jedna je od tri karitativne ustanove Riječke nadbiskupije kojima je osnivač nadbiskupijski Caritas. Osnovan 1993. godine, na inicijativu tadašnjeg riječko-senjskog nadbiskupa mons. dr. Antuna Tamaruta i austrijskoga Caritasa, ova ustanova već 26 godina svjedoči Kristovu ljubav prema najslabijima, a to su žene i djeca žrtve nasilja. Od samih početaka Dom vodi s. Suzana, prva koja primjerom pokazuje kako s ljubavlju služiti onima kojima je pomoć potrebna, rekla je ravnateljica Caritasa Riječke nadbiskupije s. Marija Faustina Kovačević. Dodala je da riječke karitativne ustanove svjedoče o posebnom vidu pastoralne brige mjesne Crkve za najugroženije skupine unutar društva. To su žene i djeca žrtve nasilja (Dom “Sv. Ana”) bolesnici u posljednjem stadiju bolesti (Hospicij “Marija Krucifiksa Kozulić”) i nedavno otvoreni Dom za osobe s demencijom. “Ova tri doma svjedoče i o svijesti predvodnika ove Crkve, naših nadbiskupa, da Crkva mora osluškivati potrebe ljudi. Zahvaliti im stoga možemo, nadbiskupu Tamarutu prije 26 godina, i sadašnjem nadbiskupu Ivanu Devčiću, što su osluškivali i osnivanjem ovih specijaliziranih karitativnih ustanova imali viziju i odlučnost odgovoriti na potrebe ljudi.”

Od 1. siječnja ove godine do danas, sklonište od nasilja u Domu sv. Ana zatražilo je 76 osoba, rekla je ravnateljica Doma “Sv. Ana” s. Suzana Samardžić. Istaknula je da je Dan otvorenih vrata preventivnog karaktera i u njemu će, kroz predavanja i radionice u velikom broju sudjelovati učenici i studenti. Kada dođe do nasilja, šteta koja nastane je golema, kako za majku, tako i za dijete. Ono nosi tu trauma cijeli život. Zato nam je cilj senzibilizirati javnost, informirati, ali i potaknuti na uključenje u pomoć u suzbijanju nasilja nad ženama i pomoći djelovanja ovakvih ustanova, poručila je s. Suzana Samardžić.

Dan otvorenih vrata najavljen je za ponedjeljak 25. studenog i počet će u 10:00 sati.  Uz predavanja i radionice, građani će do 17:00 sati moći kupiti radove korisnika, ali i donirati hranu i higijenske potrepštine. Božićne čestitke, kolačići i keramički radovi koji će biti izloženi rezultat su radionica koje za korisnike imaju terapijsku svrhu, istaknula je pedagoginja Doma Sanja Borić.

Keramički radovi i zdravi kolačići moći će biti kupljeni i u izložbeno-prodajnom centru Doma “Sv. Ana“ koji se nalazi na Pomeriju, a donacije za rad “Sv. Ane“ moguće je uplatiti na žiro račun otvoren kod Privredne banke Zagreb:  IBAN: HR1523400091110050790.