Ni ograničenja uvjetovana pandemijom nisu smanjila opseg karitativnih djelatnosti

Božićna konferencija karitativnih ustanova Riječke nadbiskupije

Caritas Riječke nadbiskupije 8. prosinca održao je konferenciju za novinare na kojoj su, uz ravnateljicu središnje ustanove, pregled djelatnosti u protekloj godini iznijele i voditeljice i voditelji 5 specijaliziranih karitativnih ustanova Riječke nadbiskupije. Željka Frković, ravnateljica Caritasova doma za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja „Sveta Ana“;  s. Veronika Mila Popić voditeljica Kuće utočišta sv. Vinka Paulskog; Pjer Orlić, voditelj Prihvatilišta za beskućnike „Ruže sv. Franje“ te Elida Verunica voditeljica Socijalne samoposluge „Kruh sv. Elizabete“. Novinarima se predstavila i nova ravnateljica Hospicija „Marija Kozulić“, s. Leopolda Ivković koja je u listopadu preuzela ovu službu.

Svi su sudionici iskoristili susret s novinarima kako bi zahvalili brojnim volonterima i donatorima koji redovito pomažu djelovanje karitativnih ustanova. Došašće je uvijek i prilika za poziv svim ljudima dobre volje, ustanovama, tvrtkama i drugim donatorima da se uključe u mrežu solidarnosti i pomognu najpotrebitijima.

Ravnateljica nadbiskupijskog Caritasa s. Marija Faustina Kovačević podsjetila je kako su ovu godinu obilježila dva izvanredna događaja koja su utjecaja i na način djelovanja ove ustanove. Prvi je pandemija COVID-19 koja je, kao i kroz godinu ranije, donijela brojna ograničenje i uvjetovala način rada, a drugi je potres na području Banovine od prije godinu dana koji je u mnogome usmjerio karitativnu pomoć prema ljudima koji su bili pogođeni potresom.

Podsjetila je i na redovite programe pomoći koju Caritas tijekom godine pruža u obliku posudbe bolničkih kreveta i ortopedskih pomagala, podjele pelena za odrasle, drva za ogrjev, hrane i odjeće, rabljenog namještaja i kućanskih aparata te jednokratne novčane pomoći. Posebna je briga Caritasa za obitelji s djecom koje su uključene u program novčane pomoć te podjelu bilježnica i školskog pribora uoči početka školske godine. Redovita podjela 1000 blagdanskih paketa s hranom uoči Božića i Uskrsa u sve župe Riječke nadbiskupije uobičajeno je odrađena u korizmi, a u pripremi je i za ovo predbožićno vrijeme. Sve programe pomoći koje Caritas nudi pogledajte na ovoj poveznici. 

Dom Sveta Ana u ovoj je godini nastavio sa svim predviđenim programima, rekla je ravnateljica Željka Frković. „Osnovni je cilj Doma pomoći svojim korisnicama, ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja, da se osamostale i nastave život bez nasilja. Krajnji je cilj prekinuti lanac nasilja koji se prenosi s generacije na generaciju.“ U tu svrhu puno se polaže na stručno usavršavanje djelatnika, suradnju s drugim ustanovama i rad s počiniteljima nasilja.

Prihvatilište za beskućnike radi pandemije radilo je „usporeno“ rekao je voditelj Pjer Orlić. „Usporeno u smislu da je sada duži proces za primanje korisnika, a jednako tako i njihovi su izlasci ograničeni.“ Unatoč tome Prihvatilište radi punim kapacitetom. Trenutno je u njemu 12 osoba, a u proteklih godinu dana boravilo je 35 korisnika, od toga 6 žena. Trenutni kapacitet očito je nedostatan, stoga je ponovio želju članova Franjevačkog svjetovnog reda, Trsat, za izgradnjom novog Prihvatilišta.

Socijalna samoposluga radi punim kapacitetom, u ovoj je godini pomoć u hrani primilo 550 osoba, rekla je voditeljica Elida Verunica uime Franjevačkog svjetovnog reda Žabica. Predstavila je brojne inicijative kojima gotovo 200 volontera ove ustanove nastoji na što više načina pomoći korisnicima.

Kuća Utočišta na čelu sa s. Veronikom Popić ni u vremenu pandemije nije prestala sa svojim programima pomoći siromašnima. Prije svega to je pomoć u obrocima koju primi 250 osoba godišnje. Tu su i programi socijalizacije, higijene, uređivanja vrta i rad s volonterima, a od ove godine pruža im se i osnovna zdravstvena pomoć. Udruga Deapaul koja upravlja Kućom djeluje i na terenu, čalnovi i volonteri posjećuju beskućnike i osobe koje žive u teškim uvjetima.

S. Leopolda Ivković u listopadu je, nakon raspisanog natječaja, odabrana za novu voditeljicu Hospicija, ustanove za palijativnu skrb, koji je zdravstvena ustanova s karitativnom osobnošću. Istaknula je kako ova ustanova nastavlja sve dobre inicijative koje su je i do sada krasile nastojeći da to i dalje bude topli dom za umiruće i njihove obitelji. Nastavlja se i pojačava suradnja s KBC-om Rijeka i prisustvo liječnika u Hospiciju, planira se suradnja s Medicinskim fakultetom, a uskoro će se vratiti i stacionar za mobilne palijativne timove Doma zdravlja. Istaknula je dobru suradnju s Domom za psihički oboljele osobe Turnić čiji korisnici rade na porti Hospicija.