Natječaj za stipendiranje srednjoškolaca i studenata

Caritas nadbiskupije Rijeka i ove školske/akademske godine provodi program stipendiranja učenika i studenata slabijeg imovnog stanja.

Mjesečni iznos stipendije za srednjoškolce je 100 eura, a za studente 133 eura. Stipendija će biti isplaćivana u deset mjesečnih obroka tijekom šk./ak. godine.

Osnovni kriterij za odabir stipendista je imovinski status, ali potrebno je zadovoljiti još uvjeta:
1. kandidati moraju biti državljani Republike Hrvatske,
2. redovno upisani u godinu škole, odnosno studija,
3. imati prebivalište na području Riječke nadbiskupije te
4. ne smiju imati novčanu potporu za školovanje odobrenu od nekog drugog subjekta.

 

Za prijavu je potrebno poslati sljedeću dokumentaciju:
1. mišljenje župnika župne zajednice kojoj kandidat pripada,
2. uredno i cjelovito popunjen obrazac Prijave na Natječaj (vidi: Prijava – Obrazac 1.),
3. presliku osobne iskaznice,
4. uvjerenje o prebivalištu,
5. potvrdu škole/fakulteta o redovito upisanoj šk./ak. godini,
6. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u posljednjih 12 mjeseci (za sve punoljetne članove kućanstva),
7. popunjenu Izjavu o prihvaćanju volonterskog rada (vidi: Izjava o volontiranju – Obrazac 2.) ,
8. Izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od drugog isplatitelja (vidi: Izjava o ne primanju druge stipendije – Obrazac 3).

Obrasce pod točkama 2., 7. i 8. možete isprintati s naše web stranice.

Natječaj je otvoren do 15. listopada 2023. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na tel:051 511 443 ili e-poštom caritas@ri-nadbiskupija.hr

Klikom na poveznice možete preuzeti cjeloviti tekst natječaja te obrasce i izjave koje treba ispuniti.

Natječaj

Prijava – Obrazac 1.

Izjava o volontiranju – Obrazac 2.

Izjava o ne primanju druge stipendije – Obrazac 3