Edukacija vođenja slučajeva i psihološke prve pomoći

Caritas Hrvatske i Caritas Bugarske sudjelovali su na edukaciji o upravljanju slučajevima CRS-a, Catholic Relief Services-a u Velikom Tarnovu, Bugarska.  Iz Caritasa Hrvatske sudjelovali su predstavnici Caritasa Splitsko – makarske nadbiskupije, Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i Caritasa Riječke nadbiskupije. Edukaciju je vodila CRS-ova globalna tehnička savjetnica Melissa Tucker a sadržavala je trening obuku o upravljanju i vođenju slučajeva i obuku psihološke prve pomoći.