Sestra M. Benedikta Nina Krapić postala je dio tima Dikasterija za komunikacije Svete Stolice.

Bivša djelatnica Caritasa Riječke nadbiskupije s. Marija Benedikta Nina Krapić postala je dio tima Dikasterija za komunikacije Svete Stolice.

Sestra Benedikta Nina je članica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog iz Rijeke. U sklopu projekta Dikasterija je od rujna 2023. godine bila uključena u rad Vatikanskih medija. Nakon tog iskustva postala je dio tima Teološko-pastoralnog odjela Dikasterija za komunikacije kao specijalistica za strateško komuniciranje.

Sestra Benedikta Nina završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, a specijalizirala je Odnose s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorandica je na Papinskom sveučilištu „Gregoriana“, također u području komunikacija.

Sestra Nina Benedikta je do ulaska u samostan radila kao novinarka. U Družbu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga stupila je 2014. godine. Kao sestra milosrdnica dosad je služila u socijalnoj skrbi i u medijima. Bila je suradnica na Hrvatskome katoličkom radiju, Radio Mariji i na portalu Mreže Riječi. Radila je kao pravnica u Domu za žene i djecu – žrtve nasilja u obitelji Sv. Ana u Rijeci. Do odlaska u Vatikan vodila je socijalnu službu Caritasa Riječke nadbiskupije i Tranzitni punkt za migrante u Rijeci.