Susret nadbiskupa Uzinića i predstavnika katoličkih i humanitarnih organizacija

Riječki nadbiskup Mate Uzinić primio je, 15. ožujka, člana Austrijske biskupske konferencije, Daniela Vitochyla, predstavnike humanitarne organizacije SOS Balkanroute, na čelu s Petrom Rosandićem, voditeljicu mreža crkvenih općina Pfarrnetzwerk Asyl, Roswithu Feige, predstavnika katoličke redovničke zajednica “Družba Božje Riječi”, Emanuela Huemera, predstavnika crkve sv Ivana Nepomuka iz Beča, Johannes Dresslera i ravnatelja Isusovačke službe za izbjeglice u Jugoistočnoj Europi, don Stanka Pericu.
Tema sastanka bila je provođenje Dublinske konvencije i  izazovi europske migracijske krize. U zaključku sastanka dogovoren je nastavak suradnje s Caritasom Riječke nadbiskupije u rješavanju budućih pitanja vezanih uz azilante i njihovoj integraciji u društvu.
Bila je to ujedno i prilika za zahvalu dobrotvorima na dosadašnjoj suradnji s Tranzitnim punktom za migrante, što je učinjeno, na kraju sastanka, dodjelom zahvalnica koje je okupljenima uručila ravnateljica Caritasa Riječke nadbiskupije, Marijana Medanić.