Donacije

Da bi mogao pomoći drugima Caritas treba i vašu pomoć.
Svaku Vašu donaciju, novčanu ili materijalnu, Caritas će podijeliti potrebnima.

Uključite se u akciju božićnih paketa, upišite vaše ime na čestitku Caritasa.

Postanite “kum” jednom djetetu.

Novčane donacije moguće je uplatiti na kunski žiro račun:
IBAN HR 88 2340009 11000 72735

Donacije u hrani, odjeći, namještaju, kućanskim aparatima, ortopedskim pomagalima, higijenskim potrepštinama, pelenama za odrasle i djecu, dječjim potrepštinama i drugo, možete donijeti izravno u sjedište Caritasa svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati, subotom od 8.00 do 12.00 ili se prethodno najaviti na broj telefona (051) 511 443.

Ukoliko želite Caritas Vaše donacije može objaviti na ovim web stranicama.