Načini financiranja

Rad Caritasa financira prvenstveno Riječka nadbiskupija koja brine za infrastrukturu i djelatnike.

Caritas svoja sredstva za pomoć drugima stječe darovima fizičkih i pravnih osoba, sabirnim akcijama, milostinjama nedjelje Caritasa, doprinosima vjernika u došašću i korizmi, zakladama, donacijama….