Dobitnici Zahvalnica Caritasa 2022.

Na misi u katedrali sv. Vida, 19. ožujka na blagdan sv. Josipa zaštitnika Caritasa, Zahvalnicu Caritasa dobilo je 7 volonterki, odnosno volontera župnih Caritasa iz 7 dekanata Riječke nadbiskupije te dobrotvori kojima na ovaj način, za pomoć želi zahvaliti središnja nadbiskupijska karitativna ustanova.

Župnici Bakarskog dekanata predložili su gđu. Verku Blažević iz župe Presvetog Srca Isusova, Škrljevo. Zahvalnicu dobiva kao mežnjarka koja se nesebično daje za župu, a posebno za bolesne i nemoćne. Redovito ih obilazi, dijeleći s njima od svojeg vremena, kruha i stola.

Iz Crikveničkog dekanata, župe sv. Filipa i Jakova – Novi Vinodolski dolazi g. Stipan Pećerić. Aktivan je član župne zajednice, a posebno su mu na srcu stariji, bolesni i nemoćni župljani koje redovito obilazi. Osim nekoga rada ili potrebne materijalne pomoći, uvijek ih je spreman saslušati te im pružiti ljubav i svoje vrijeme, što je njima svakako najpotrebnije.

Delnički dekanat izabrao je gđu. Sanju Maras iz župe sv. Jurja u Liču. Njezina briga za starije i bolesne ne uključuje samo nošenje Caritasovih paketa i povremenu opskrbu hranom već redoviti obilazak i brigu da budu crkveno zbrinuti, da mogu naručiti misu, dobiti svetu vodu, svijeće i sve ostalo to se tiče duhovnog života, a za što ne mora nužno svećenik biti prisutan. Mnogima je poznata i njezina marljivost u crkvenom radu kao sakristanka, čitačica i vijećnica u župi Lič i domaćica u župnom uredu u Fužinama.

Iz župe Svetog Križa na Srdočima, u Kastavskom dekanatu, dolazi Ivka Jović. Kao voditeljica župnog Caritasa sudjeluje u svim akcijama župnog i nadbiskupijskog Caritasa, obilazi župljane u potrebi i donosi im pomoć koju župni Caritas može ponuditi.

Župnici Opatijskog dekanata predložili su g. Božidara Neral koji dolazi iz župe Bezgrešnog začeća u Velom Brgudu. G. Božidar redovito obilazi župljane u potrebi i donosi im pomoć koju im župni Caritas može pružiti. Uvijek je na usluzi potrebama župe.

Trsatski dekanat predložio je gđu. Ljiljanu Brnčić iz župe Svete Obitelji na Pećinama. Ona je višegodišnja suradnica župnika u karitativnom radu. Mnogo godina bila je angažirana u karitativno djelovanje u Riječkoj nadbiskupiji, pomagala je u počecima Prihvatilišta za beskućnike, u zauzimanju za osiguranje pristupa invalidima u crkvu Gospe Lurdske (pokretna platforma), u traženju hrane za siromahe  i na druge načine. A sve to u duhu vjere i u revnosti koja svoju snagu ima u Evanđelju. Član je Neokatekumenske zajednice ove župe te organizira sve karitativne akcije, traži sredstva i nadzire provođenje akcija.

Gospodin Slaven Kulić dolazi iz župe sv. Nikole Tavelića u Prvostolnom dekanatu. Kao ministar trećeg franjevačkog reda već godinama je uključen u karitativno djelovanje župe te je izrazito osjetljiv za potrebe župljana. Redovito i volontira u Socijalnoj samoposluzi.

——-

Za pomoć nadbiskupijskoj središnjoj ustanovi u proteklih godinu dana, nadbiskupijski Caritas imenovao je petero dobitnika zahvalnice.

Veletrgovina Metro Cash & Carry d.o.o. Rijeka – Hrvatska na Kukuljanovu redovito donacijama hrane pomaže rad Caritasa i Kuće utočišta.

Trgovinska tvrtka Ultra Gros, Jeruzalem – Rijeka d.o.o. također je redoviti donator prehrambenih proizvoda. Zahvaljujemo g. Ozrenu Triviću, direktoru tvrtke.

Zahvaljujemo i Ugostiteljskoj školi Opatija, čiji su slastičari nedavno, u povodu Svjetskog dana bolesnika pripremili kolače sa ohrabrujućim porukama koje su djelatnici i volonteri Caritasa odnijeli u domove nemoćnih i bolesnih korisnika, korisnika Posudionice medicinskih pomagala. Svi su bili do suza dirnuti ovim malim znakom pažnje i ljubavi. Koristim ovu priliku da prenesem njihove iskrene zahvale.

Vjeroučitelji i učenici osnovnih i srednjih škola Riječke nadbiskupije prošle su korizme sudjelovali u akciji „Zajedno možemo više. S ljubavlju možemo najviše“ i prikupili financijsku i materijalnu pomoć za školarce stradale u potresu u Petrinji.

Ana Rački, dugogodišnja volonterka Caritasa. Ana je jednostavna, iskrena, otvorena i osjetljiva srca posebno za one u potrebi. Uvijek spremna svima pomoći i pomoliti se za sve one koji se nalaze u teškim situacijama.