I TI MOŽEŠ POMOĆI

I ti možeš pomoći: molitvom, donacijama, volontiranjem, radom u župnom Caritasu…

Svaku Vašu donaciju, novčanu ili materijalnu, Caritas će podijeliti potrebnima.

Novčane donacije mogu se uplatiti na kunski žiro račun:
IBAN HR 88 2340009 11000 72735

Donacije u hrani, odjeći, namještaju, kućanskim aparatima, ortopedskim pomagalima, higijenskim potrepštinama, pelenama za odrasle i djecu, dječjim potrepštinama i drugo, možete donijeti izravno u sjedište Caritasa svakoga dana od 8.00 do 15.00 sati ili se prethodno najaviti na broj telefona (051) 651 004.