Donacije

Da bi mogao pomoći drugima Caritas treba i vašu pomoć.
Svaku Vašu donaciju, novčanu ili materijalnu, Caritas će podijeliti potrebnima.

Uključite se u akciju božićnih paketa, upišite vaše ime na čestitku Caritasa.

Novčane donacije mogu se uplatiti na kunski žiro račun:
IBAN HR 88 2340009 11000 72735

Donacije u hrani, odjeći, namještaju, kućanskim aparatima, ortopedskim pomagalima, higijenskim potrepštinama, pelenama za odrasle i djecu, dječjim potrepštinama i drugo, možete donijeti izravno u sjedište Caritasa svakoga dana od 8.00 do 15.00 sati ili se prethodno najaviti na broj telefona (051) 651-004.

Ukoliko želite Caritas Vaše donacije može objaviti na ovim web stranicama.