Volontarijat

Kršćanski se volonter naizgled ne razlikuje bitno od ostalih volontera, koje možemo susresti i u ostalim religijama i društveno – socijalnim organizacijama. Bez obzira na vanjsku sličnost, unutar svake osobe, postoje mnogobrojni i različiti motivi koji pokreću pojedinca na pomaganje drugome. To može biti čista računica, osjećaj suosjećanja za drugoga, težnja za ostvarenjem samoga sebe u činjenju dobra drugima. Ali za kršćanina je volonterstvo nešto više od svega spomenutoga, za njega je to poslanje i nasljedovanje Isusa Krista.

Europska povelja o volonterstvu iz 1998. godine volonterski rad određuje kao: djelatnost u interesu ljudi; djelatnost koja nije motivirana financijskim interesima; djelatnost koja se odvija na lokalnoj ili nacionalnoj razini; djelatnost koja je dragovoljna; djelatnost koja je miroljubiva; djelatnost koja je utemeljena na osobnoj motivaciji i slobodi izbora; djelatnost koja potiče aktivnu građansku ulogu na dobrobit zajednice; djelatnost koja potiče razvoj ljudskih potencijala; djelatnost koja poboljšava kvalitetu življenja na načelima solidarnosti; traganje za predodžbama društva nesigurne budućnosti, poticaj iskorištavanju poduzetničkih prigoda; osnova razvoja partnerskih odnosa između aktera sistema blagostanja; poticaj samoorganiziranju ljudi pri rješavanju problema.