Uprava i djelatnici

Upravna tijela Caritasa Riječke nadbiskupije: predsjednik, Upravno vijeće, ravnatelj, tajnik, Upravni odbor.

Predsjednik: riječki nadbiskup mons. Mate Uzinić

______________________________________________________________________________

Ravnateljica: v.d. Marijana Medanić

e-mail: ravnatelj.caritas@ri-nadbiskupija.hr

______________________________________________________________________________

Zamjenik ravnatelja, voditelj skladišta: Ivica Plivelić

e-mail: plivelic1@gmail.com

______________________________________________________________________________

Voditeljica projekata: č.s. Šarbela Miočić

e-mail: projekti.caritas@ri-nadbiskupija.hr

______________________________________________________________________________

Blagajnica i knjigovođa: Veronika Badurina-Dudić 

e-mail: caritasrijeka@gmail.com

______________________________________________________________________________

Socijalna služba: Lorena Lapenda

e-mail: soc.sluzba.caritas@ri-nadbiskupija.hr

______________________________________________________________________________

Odnosi s javnošću: Damir Selimović

e-mail: pr.caritas@ri-nadbiskupija.hr

______________________________________________________________________________

Djelatnica: Lucija Šikić

______________________________________________________________________________

Djelatnica: Anđelka Ortile

______________________________________________________________________________