O NAMA

Caritas je djelotvorna kršćanska ljubav.

Caritas promiče kršćansko djelovanje, ljubav i solidarnost.

Potiče javnost na karitativni rad i pružanje duhovne i materijalne pomoći potrebnim i ugroženim osobama.

Poziva ljude dobre volje da se osobno i dobrovoljno uključe u projekte pomoći potrebnima.