Uprava i djelatnici

Upravna tijela Caritasa nadbiskupije Rijeka: predsjednik, Upravno vijeće, ravnatelj, tajnik, Upravni odbor.

Predsjednik: riječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić

Ravnatelj: mons. Nikola Uravić

Zamjenik ravnatelja: Ivica Plivelić

Rad na terenu: s. Pia Norac Kljajo

Obiteljski savjetodavac, animacija župnih Caritasa i volontarijata: Slađana Tuftan (dipl. defektolog socijalni pedagog)

Blagajnica i knjigovođa: Veronika Badurina-Dudić 

Program «Kumstva na daljinu»: Laura Marinelli

Savjetovalište za korisnike: dr. Veronika Reljac

Promocija: Danijel Delonga

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page
'