50 godina Caritasa – riječ ravnateljice

Od skromnih početaka u Dominikanskom samostanu do 5 specijaliziranih karitativnih ustanova i 3000 korisnika godišnje

Sve je počelo 1970. godine, na blagdan sv. Lucije, mučenice koja je u radosti zbog ozdravljenja svoje majke svu svoju baštinu odlučila razdijeliti siromasima. Majka ju je savjetovala da imetak oporučno razdijeli siromasima, ali joj je Lucija odgovorila: „Tako bih siromasima dala svoje imanje samo zato što ga ne mogu ponijeti sa sobom u vječnost. Uostalom, kad nam na putu treba svjetlost, svjetiljku nosimo pred sobom, a ne za leđima. Tako i naša dobra djela trebaju svijetliti pred nama dok putujemo u vječnost.”

Uz naviještanje Božje riječi i sakramentalni život, karitas je treći stup usađen u temelje Crkve. Djelotvorna ljubav prema bližnjemu tako je jedna od triju osnovnih zadaća zajednice vjernika. Biti konkretna ljubav u ovome svijetu, prisutnost Ljubavi koja je nesebično darovala, ne od svog suviška, nego cijelog sebe za druge, za nas. Slijedeći Kristov primjer karitas (djelotvorna ljubav) je poslanje svakog kršćanina.

Proslava 50. obljetnice nadbiskupijskog Caritasa u Rijeci poziv je na zahvalnost. Zahvalnost Bogu koji potiče srca da čine dobro, da „pruže svoju ruku siromahu“ (usp. Sir 7,32) i zahvalnost onima koji su spremno odgovorili na te poticaje i nesebično darovali svoje vrijeme, sposobnosti, znanje i materijalna sredstva kroz svih ovih 50 godina karitativnog djelovanja u Rijeci. A takvih je bilo mnogo. Od srca im HVALA!

U tih 50 godina nadbiskupijski Caritas rastao je i mijenjao se sukladno potrebama društva, ali i svijesti mjesne Crkve o nužnosti karitativnog djelovanja. Od skromnih početaka u sobici dominikanskog samostana, kasnije u samostanu Sestara milosrdnica, preko jačanja karitativnih aktivnosti uslijed demokratskih promjena i Domovinskog rata, kada seli u dio zgrade namijenjene teološkom fakultetu, do današnjih dana kada je sjedište nadbiskupijskog Caritasa u zgradi u kojoj ima primjerene uredske prostorije, dvoranu i skladište, a na području nadbiskupije djeluje još 5 specijaliziranih karitativnih ustanova.

Djeca, starije osobe, bolesni i nemoćni, obitelji s više djece, ciljane su skupine osoba kojima pomaže središnja karitativna ustanova. Caritas Riječke nadbiskupije tako godišnje pomogne više od 2000 osoba ili obitelji, a ta se brojka uvelike povećava kada se pribroje korisnici usluga 5 karitativnih ustanova u našoj nadbiskupiji koje brinu o siromašnima, beskućnicima, ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja te umirućima.

Ova zlatna obljetnica karitativnog djelovanja poticaj je, kao i ovo vrijeme pandemije, da iznova osjetimo da trebamo jedni druge i da imamo zajedničku odgovornost za druge i svijet (usp. Laudato si 229). Ne dopustimo da nas zahvati, kako kaže papa Franjo, „globalizacija ravnodušnosti“ u kojoj postajemo, a da toga nismo ni svjesni, neosjetljivi na bolni vapaj siromašnih, ne plačemo više zbog boli i patnje koja je snašla druge i čak ne osjećamo ni potrebu da im pomognemo, kao da je netko drugi pozvan sve to činiti jer je to nešto što se nas ne dotiče.

„Caritas počinje s tobom“, moto je Caritasa Riječke nadbiskupije kojim želi potaknuti sve ljude dobre volje da pomognu Caritasu kako bi Caritas mogao pomagati onima koji su u potrebi. Pomozimo zajedno jer – Caritas počinje s tobom!

Ravnateljica Caritasa Riječke nadbiskupije: s. Marija Faustina Kovačević