Komunikacijske vještine

Komunikacijske vještine naziv su edukacije i radionice koju su za volontere i djelatnike Caritasa Riječke nadbiskupije održali Ines Torić, klinički psiholog, i Dragan Lovrović, psihijatar, iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

 

 

Komunikacija je proces sporazumijevanja među ljudima, dok su komunikacijske vještine tehnike kojima postižemo interakciju. Interakciju postižemo neverbalnom i verbalnom komunikacijom. Komunikacijske vještine su od iznimne važnosti u odnosu s korisnicima Caritasa.